Otevírací doba prodejny
Po - Pá: 7 – 15 :30hod.
So: 8 - 11 :30hod.
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Divize požární ochrana a BOZP

Divize požární ochrana a bezpečnost ochrany zdraví při práci

V rámci provádění novostaveb, rekonstrukcí, změnou užívaní nebo samotného provozu staveb se setkáváme s požadavky na požární ochranu a bezpečnost ochrany a zdraví při práci.

Požární ochrana

 • Zpracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení staveb

 • Zpracování dokumentace požární ochrany a její aktualizaci
  • Začlenění do kategorie činností s požárním nebezpečím
  • Posouzení požárního nebezpečí
  • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • Požární řád
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární evakuační plán
  • Dokumentace zdolávání požáru
  • Řád ohlašovny požárů
  • Požární evakuační plán
  • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  • Požární kniha
  • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
 • Pasivní požární ochrana

  • Provádění zvyšování požární odolnosti konstrukcí
  • Provádění požárních ucpávek
  • Kontroly provozuschopnosti požárních ucpávek
 •  Vnitřní a vnější odběrná místa

  • Provádění vnitřních hydrantů
  •  Kontroly provozuschopnosti vnitřních hydrantů
  • Provádění venkovních hydrantů
  • Kontroly provozuschopnosti venkovních hydrantů
 • Projektování, realizace a kontroly provozuschopnosti sprinklerových systémů

 • Dodávku, montáž a kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů

Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

 • Přípravná fáze

  • Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi
  • Zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě
  • Posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech
  • Zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce
 • Realizační fáze

  • Koordinování bezpečnosti při práci všech zhotovitelů a osob pohybujících se po staveništi
  • Kontrolování ohraničení staveniště
  • Zajištění dodržování zpracovaného plánu BOZP a jeho aktualizaci
  • Vyhodnocování všech pracovních činností při stavbě
  • Příprava a organizace kontrolních dnů BOZP
  • Vyhledávání nedostatků a navrhování jejich odstranění pří výstavbě